Lokala regler för Mora GK

Uppdaterade 2015-07-20

Generella Lokala Regler

1. Stenar i bunkrar
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2. Markeringar
Följande markeringar gäller på banan:
Vit – Out of bounds Regel 27
Gul – Vattenhinder Regel 26
Röd – Sidovattenhinder Regel 26
Blå – Mark under arbete (MUA) Regel 25
Blå/Vit – Mark under arbete, spel förbjudet Bilaga 1, Del B-2a
Orange – Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2

Lokala regler för Mora Golfklubb

1. Out of bounds; Regel 27

a) Banans gräns markeras av vita linjer eller vita pinnar.

b) Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar till vänster om sidovattenhinder på hål 5,6 och mellan hål 17 och 18 gäller endast vid spel av hål 5,6,16. Vid spel av hål 1,2,7,8,9,17 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2.

2. Vattenhinder; Regel 26

a) Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

b) Droppzon hål 5 och 8.
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret bakom green på hål 5 och 8 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.

3. Onormala markförhållanden (MUA); Regel 25

a) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen.
b) Grusade dräneringsfickor och hål med synligt grus på spelfältet.
c) Myrstackar.

d) Vägen till vänster om green på hål 16 är mark under arbete (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.

4. Avståndsmätare (Regel 14-3) 

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Lokala bestämmelser

1. Markeringar
Avståndsmarkeringar på fairway:
GUL – 150 meter till greenens mitt;
RÖD – 100 meter till greenens mitt;

Avståndsmarkering utanför fairway:
RÖD/VIT PINNE – 100 meter till greenens mitt;

Avstånd på sprinklerlock är till greenens mitt.

Avståndsmarkeringarna är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2b är tillämplig.

Plikt för brott mot lokal regel:

Slagspel: två slag
Matchspel: förlust av hål