Prova vår FootGolfbana

Banan är belägen där gamla korthålsbanan låg vid infarten till golfbanan. Parkering av bilar sker vid fotbollsplanen vid Wasaliden.

Banan består av 9 hål med längder mellan 26-103 meter.

Pris:

Vuxna betalar 50:-/dag och juniorer 8-15 år 20:-/dag. I priset ingår hyra av fotboll, givetvis får ni använda egna bollar.

Betalning erläggs i kansliet på golfbanan, det är också där ni lånar bollar och hämtar ert scorekort..

Observera att fotbollsskor med dobbar får ej användas.

Välkomna.

Samarbetspartner;