Golfskola vecka 26

Golfskola vecka 26, tisdag till fredag. Två grupper 09:00 – 12:00 och 13:00 – 16:00.

600 kronor inkulsive mellanmål.

Åldersspann 6 – 13 år.

Anmälan sker till kansliet.

Klubbor finns att låna, kläder efter väder!

Önskas ytterligare info, kontakta kansliet.