• Agneta Ersson, kommittéledare, 070-366 97 75
  • Solveig Starell, 070-329 38 47
  • Ingalill Nilsson 070-3173046

DAMKOMMITTEEN HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DAMKVÄLLAR 2017

Tisdagstävling startar 16 maj. Ojämna veckor hål 1-9. Jämna veckor hål 10-18.

Shotgunstart 18.30 om inget annat anges på anmälningslista/min golf.se. Anmälan till damkvällarna skall göras tisdagar senast kl.16.00

Anmälningsavgift 60 kr inkl.lättare förtäring.

Greenfeegäster och bokade tider kan finnas utmed banan. Beakta dessa!

Onsdag 9 maj  Upptaktsträff kl.19.00 Se sep. inbjudan kansli/damrum/via mail
om du inte fått mail och har , kontakta kansliet.

PROGRAM FÖR DAMER 2017

Tisdag 16 maj Poängbogey(Pb) Damkommitteén
Tisdag 23 maj Slaggolf/Pb Britt-Mari Ståhlkloo
Tisdag 30 maj Slaggolf/Pb Kerstin Törngren
Tisdag 13 juni Pb Karin Högberg
Fredag 16 juni HattGolf Pb Damkommitteén
Tisdag 20 juni Slaggolf/Pb Gerd Källbäck
Tisdag 27 juni slaggolf/Pb Sollerö GK bjuder in Moras Damer
Uppehåll för Damkvällar vecka 27-31
Tisdag 8 aug PB Maria Caris
Tisdag 15 aug slaggolf/Pb Mona Lindh
Tisdag 22 aug Pb Elisabeth Armgarth
Tisdag 29 aug Bästboll Blind Damkommitteén
Tisdag  5 sept slaggolf/Pb Karin Hed
Tisdag 12 sept PB Margot Wetterlund
Tisdag 19 sept Skördeslaget PB Mia Stenberg
Lördag 23 sept Avslutningsgolf 18 hål PB / DK

Klassindelning HCP A- klass 0-20,0     B-klass 20,1-30,0    C- klass 30,1-54     C-klass spelas alltid PB.

Spelförklaringar PB Poängbogey  Slaggolf hålets par+5 slag. Skördeslaget tag med ett pris från skörden eller liknande.

OBS: Du som kvällsvärdinna bär ansvaret för att ordna en medhjälpare och en REGELFRÅGA!