• Agneta Ersson, kommittéledare, 070-366 97 75
  • Solveig Starell, 070-329 38 47
  • Ingalill Nilsson 070-3173046

DAMKOMMITTÉN HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DAMKVÄLLAR 2018

 

Tisdagstävling startar 15 maj. Ojämna veckor hål 1-9. Jämna veckor hål 10-18.

Shotgunstart 18.30 om inget annat anges på anmälningslista/min golf.se. Anmälan till damkvällarna skall göras tisdagar senast kl.16.00

Anmälningsavgift 60 kr inkl.lättare förtäring.

Greenfeegäster och bokade tider kan finnas utmed banan. Beakta dessa!

Onsdag 8 maj  Upptaktsträff kl.19.00 Se sep. inbjudan kansli/damrum/via mail.
Om du inte fått mail och har mail , kontakta kansliet.

PROGRAM FÖR DAMER 2018

Tisdag 15 maj Poängbogey(Pb) Damkommittén Hål 10-18
Tisdag 22 maj Slaggolf/Pb Gerd Källbäck Hål  1-9
Tisdag 29 maj Slaggolf/Pb Elisabeth Armgarth Hål 10-18
Tisdag 12 juni Pb/Bästboll Britt Marie Ståhlkloo Hål  1-9
Fredag 15 juni HattGolf Pb Damkommittén Hål 1-13!!
Tisdag 26 juni  Slaggolf/Pb Sollerö GK bjuder in Moras Damer
Uppehåll
vecka 27-31
Tisdag 7 aug Pb  Karin Hed Hål 10-18
Tisdag 14 aug Slaggolf/Pb Eva Arthursson Hål  1-9
Tisdag 21 aug Slaggolf/Pb Margot Wetterlund Hål  10-18
Tisdag 28 aug Pb Maria Caris Hål  1-9
Söndag 2 sept Omkullslagets Final Damkommittén Hål 1-18
Tisdag  4 sept 2 manna Scramble Kerstin Törngren Hål 10-18
Tisdag 11 sept Slaggolf/Pb Elisabeth Larsson Hål  1-9
Tisdag 18 sept Skördeslaget Pb Mia Stenberg Hål 10-18
Tisdag 25 sept Greensome Pb Mona Lindh Hål  1-9
Lördag 29 sept Tisdagsavslutning Damkommittén Hål  1-18

Klassindelning HCP A- klass 0-20,0     B-klass 20,1-30,0    C- klass 30,1-54     C-klass spelas alltid Pb.

Spelförklaringar: Pb – Poängbogey.  Slaggolf – hålets par+5 slag. Skördeslaget – tag med ett pris från skörden eller liknande.

För att delta i Damernas Avslutningsgolf måste Du ha deltagit minst 3 ggr under säsongen.
Damernas avslutning spelas som 1 klass poängbogey

OBS: Du som kvällsvärdinna bär ansvaret för att ordna en medhjälpare och en REGELFRÅGA!