• Agneta Ersson, kommittéledare, 070-366 97 75
  • Solveig Starell, 070-329 38 47
  • Ingalill Nilsson 070-3173046
  • Kerstin Segerström 070-225 2295

DAMKOMMITTÉN HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DAMKVÄLLAR 2019

 

Damgolfen startar 14 maj.  Tisdagar spelar vi endast 9 hål.Ojämna veckor hål 1-9. Jämna veckor hål 10-18.

Shotgunstart 18.30 om inget annat anges på anmälningslista/min golf.se. Anmälan till damkvällarna skall göras tisdagar senast kl.16.00

Kom i tid för kontant betalning och registrering.

Anmälningsavgift 60 kr inkl.lättare förtäring.

Greenfeegäster och bokade tider kan finnas utmed banan. Beakta dessa!

Tisdag 7 maj  Upptaktsträff kl.19.00 Se sep. inbjudan kansli/damrum/via mail.
Om du inte fått mail och har mail , kontakta kansliet.

PROGRAM FÖR DAMER 2019

Tisdag 14 maj Poängbogey(Pb) Damkommittén Hål 10-18
Tisdag 21 maj Slaggolf/Pb Gerd Källbäck Hål  1-9
Tisdag 28 maj Slaggolf/Pb Elisabeth Armgarth Hål 10-18
Tisdag 4 juni Poängbogey B Nordlander Hål 1-9
Tisdag 11 juni PB Bästboll BM Ståhlkloo Hål 10-18
Fredag 14 juni HattGolf Pb Damkommittén Hål 1-13!!
Tisdag 25 juni  Slaggolf/Pb Sollerö GK bjuder in Moras Damer
Uppehåll
vecka 27-31
Tisdag 8 aug Damgolf/ Herrgolf TL /DK/HK Hål 10-18
Tisdag 13 aug Slaggolf/Pb Eva Arthursson Hål  1-9
Tisdag 20 aug Slaggolf/Pb Margot Wetterlund Hål  10-18
Tisdag 27 aug Poängbogey Maria Caris Hål  1-9
Tisdag  3 sept 2 manna Scramble Kerstin Törngren Hål 10-18
Tisdag 10 sept Slaggolf/Pb Elisabeth Larsson Hål  1-9
 17 sept Skördeslaget Karin Hed Hål 10-18
 24 sept Bästboll/Pb Mona Lindh Hål 1-9
28 sept Tisdagsavslutning Damkommittén Hål 1-18

Klassindelning HCP A- klass 0-20,0     B-klass 20,1-30,0    C- klass 30,1-54     C-klass spelas alltid Pb.

Spelförklaringar: Pb – Poängbogey.  Slaggolf – hålets par+5 slag. Skördeslaget – tag med ett pris från skörden eller liknande.

 

OBS: Du som kvällsvärdinna bär ansvaret för att ordna en medhjälpare och en REGELFRÅGA!