• Börje Nilsson, kommittéledare, 070-694 26 73
  • Kjell E Pettersson, 0250-174 93
  • Lennart Bärjegård 070-592 29 27
  • Fredrik Williamsson
  • Lars Lappen Kristiansson

Torsdagsgolf startar i maj kl 18.30. Ojämna veckor hål 1-9, Jämna veckor hål 10-18.

Greenfeegäster och bokade tider kan finnas utmed banan. Beakta dessa!

Skall verka för torsdagstävlingar samt fadderskap för nya och gamla medlemmar.