Med övergripande ansvar för sponsring och marknadsföring

 

  • Michael Nämd  070-373 37 92
  • Peter Hinders
  • Kjell E Pettersson
  • Johnny Schönberg
  • Kenneth Granath
  • Kjell Kratz

Nu är vi ute på sponsortåg och försöker profilera Mora Golfklubb likaväl som våra sponsorer profileras på klubben. Vårt motto är; Det behöver inte kosta för att synas. Mora Golfklubb är en bland Mora kommuns största föreningar vad gäller betalande medlemmar.