Med övergripande ansvar för sponsring och marknadsföring

 

  • Kjell Kratz
  • Peter Hinders
  • Kjell E Pettersson
  • Kenneth Granath

Nu är vi ute på sponsortåg och försöker profilera Mora Golfklubb likaväl som våra sponsorer profileras på klubben. Vårt motto är; Det behöver inte kosta för att synas. Mora Golfklubb är en bland Mora kommuns största föreningar vad gäller betalande medlemmar.