• Agneta Ersson, 070-3669775
 • Hans Erik Karis  070-4184998
 • Pär Jansson  070-5439443
 • Ina Johansson  070-8782207
 • Bo G Andersson

Tävlingskommitténs huvuduppgifter:

 • Utarbeta ett tävlingsprogram
 • Utse tävlingsledare för klubbens tävlingar
 • Budget för inkomster och utgifter
 • Utarbeta tävlingsbestämmelser
 • Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer
 • Svara för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs samt verka för snabbare rondtider
 • Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt klubbens rutiner
 • I samråd med Bankommittén besluta om banmarkeringar
 • Informera förbundet vilka tävlingar klubben behöver externa domare
 • Deltaga vid möten DGFs tävlingskommitté (3 st)
 • Framtagning av tävlingsinbjudningar samt statut
 • Framtagning av verksamhetsberättelse
 • Tackbrev skickas till tävlingssponsorer
 • Lämna information från TK som skall in i Klubbsnack
 • Uppdatering av hemsidan som är relaterat till tävlingsverksamheten