vision

Detta är vår kaxiga målsättning och det vi ska sträva efter i allt vi gör. Vi har goda naturliga förutsättningar som vi på olika sätt ska ”förädla” för att ge våra gäster och medlemmar en minnesvärd upplevelse.

Visionen når vi genom att erbjuda våra medlemmar och gäster

  • En välkomnande klubb och bana
  • Närhet till tätort och logi
  • Ett naturskönt läge intill älven
  • En bana med utmaningar för alla

För att nå visionen ska allt vårt arbete präglas av

  • Ett gott värdskap
  • Kompetens och kvalitet
  • Tydlig kommunikation
  • Tillgänglighet såväl fysiskt som mänskligt
  • Tydlig rollfördelning

Vill du läsa mer om vår vision, vår organisation och våra mål kan du ladda ner PDF-filen vision19

Aktuell stadga för Mora GK  Stadgar 2016-11-29