Mora Golfklubbs styrelse 2016-2017

Ordförande

Lars Axelsson
Taltrastvägen 8
794 32 Orsa
tel. 070-3335180

Vice ordförande

Lasse Hallvars
Embesvägen 9
792 37 Mora
tel. nr 070-5469594

Ledamot

Roger Tylén
Masservägen 17
794 90 Orsa
tel. nr 070-5791102

Ledamot

Anna Lena Karlsson
Persvägen 26
792 36 Mora
tel.nr070-2356114

Ledamot

Dic Lund
Ålbergsvägen 13
792 33 Mora
tel. nr 0250-15104

Suppleant

Rolf Eriksson
Stenuddsvägen 27a
792 34 Mora
tel. nr 076-7730177

Suppleant

Peter Matsson
Byrisvägen 7
792 94 Mora
tel. nr 073-0641291

Revisor

 

Revisorsuppleant

Merab

Valberedning

Sammankallande: Kjell Kratz  070-593 63 00
kjell.kratz@kznc.se
Ledamot: Anna Wilander och Tore Skottheim