Mora Golfklubbs styrelse 2017-2018

Ordförande

Lars Axelsson
Taltrastvägen 8
794 32 Orsa
tel. 070-3335180

Vice ordförande

Lasse Hallvars
Embesvägen 9
792 37 Mora
tel. nr 070-5469594
personal

Ledamot

Tord Svensson
Önavägen 12
792 32 Mora
tel. nr 070-6313325
fastighet

Ledamot

Anna Lena Karlsson 
Persvägen 26
792 36 Mora
tel.nr070-2356114
juniorer

Ledamot

Michael Nämd
Lundstigen 26
792 37 Mora
tel.nr 070-3733792
samarbetspartners

Ledamot

Dic Lund
Ålbergsvägen 13
792 33 Mora
tel. nr 0250-15104
Ekonomi

Ledamot

Peter Matsson
Byrisvägen 7
792 94 Mora
tel. nr 073-0641291
Banan

Suppleant

Stefan Kratz
Kyrkogatan 41 B
792 30 Mora
tel. nr 070-6778646
Medlemsvård

Suppleant

Jonas Danielsson
Eldsläckarevägen 5
792 36 Mora
tel.nr 073-9605704
Sociala medier och Tävlingar

Revisor

Patrik Gilljam  Merab

Revisorsuppleant

Hans Arnesson Merab

Valberedning

Sammankallande: Kjell Kratz  070-593 63 00
kjell.kratz@kznc.se
Ledamot: Anna Wilander och Tore Skottheim