PSC vinst juli månad

Juli månadens vinst gick till Gertrud Lind-Öhagen

vi gratulerar

sponsor  Akademibokhandel Mora