Startförbud vecka 31.

Under vecka 31 har vi startförbud enligt följande:

Tisdag 1/8 kl 05.00-08.00 på hål 1-9 på grund av greenarbete efter Moraveckan.

Torsdag 3/8 kl 05.00-09.00 hela banan på gund av tävling VW masters.