Kommittéer

• Börje Nilsson (sammankallande)

• Kjell E Pettersson

• Lennart Bärjegård 

• Stefan Westerbäck

• Ingalill Nilsson (sammankallande)

• Solveig Starell

• Agneta Ersson 

 

Damkommitténs huvuduppgifter

Arrangera upptaktsträff för damerna inför säsongen.

Samordna damernas tisdagskvällar med 9-hålsgolf, Fika och utbildning i regelfrågor.

Anordna Emma-cup (matchspel för damer), Eclectic under säsongen.

Deltaga på möten med DGF:s damkommittéer, arbeta för klubbgemenskap

Jocke Paulsen (sammankallande)

• Peter Engström

• Erik Olsson

• Hugo Paulsen

• Agneta Ersson (sammankallande)

• Ulf Pålsson

• Bo G Andersson

• Tommy Nyström

• Stefan Gullbrandsson

• Hans Holmström 

Tävlingskommitténs huvuduppgifter:

• Utarbeta ett tävlingsprogram
• Utse tävlingsledare för klubbens tävlingar
• Utarbeta lokala regler & tävlingsvillkor
• Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer
• Svara för att regler, golfvett och tävlingsvillkor följs samt verka för snabbare rondtider
• Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt klubbens rutiner
• I samråd med Bankommittén besluta om banmarkeringar
• Deltaga vid möten DGFs tävlingskommitté (3 st)
• Framtagning av verksamhetsberättelse
• Uppdatering av hemsidan som är relaterat till tävlingsverksamheten
Lägga upp tävlingar i GIT inklusive tävlingsvillkor

• Sture Hökerud (sammankallande)

• Jenny F Liljeblad

• Erik Olsson

• Andreas Sundqvist

• Tord Svensson (sammankallande)

• Håkan Dahlman

• Robin Vedin

• Kenneth Granath (sammankallande)

• Håkan Dahlman

• Björn Palmgren

• Rolf Eriksson

• Jenny F Liljeblad (sammankallande)

• Kenneth Granath

• Susanne Ericsson

• Irene Bäck Goth

• Åsa Mattsson

• Sarah Larsson / Mikael Alfredsson