KOMMITTÉER

Börje Nilsson, kommittéledare

• Kjell E Pettersson

• Lennart Bärjegård 

• Stefan Westerbäck

• Ingalill Nilsson

• Solveig Starell

• Agneta Ersson 

• Åke Stärner

• Agneta Ersson

• Börje Nilsson

• Jocke Paulsen, kommittéledare

• Peter Engström

• Erik Olsson

• Hugo Paulsen

• Pär Jansson

• Bo G Andersson

• Irene Bäck Goth

Tävlingskommitténs huvuduppgifter:

• Utarbeta ett tävlingsprogram
• Utse tävlingsledare för klubbens tävlingar
• Budget för inkomster och utgifter
• Utarbeta tävlingsbestämmelser
• Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer
• Svara för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs samt verka för snabbare rondtider
• Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt klubbens rutiner
• I samråd med Bankommittén besluta om banmarkeringar
• Informera förbundet vilka tävlingar klubben behöver externa domare
• Deltaga vid möten DGFs tävlingskommitté (3 st)
• Framtagning av tävlingsinbjudningar samt statut
• Framtagning av verksamhetsberättelse
• Tackbrev skickas till tävlingssponsorer
• Lämna information från TK som skall in i Klubbsnack
• Uppdatering av hemsidan som är relaterat till tävlingsverksamheten

• Håkan Dahlman

• Tord Svensson

• Bengt Hedenmark

• Joel Axelsson

• Hans Holmström

• Jocke Paulsen

• Håkan Dahlman

• Björn Palmgren

• Rolf Eriksson

• Mats Enkler