MEDLEMSINFO

Knutte Nylund verkade som ordförande i Mora Golfklubb 1995-2004.

Knutte var mycket engagerad i sitt ideella arbete för att utveckla klubben. Bl.a byggnation av restaurangen där Knutte var drivande att genomföra byggnationen på ideell väg.
Vid klubbens årsmöte i november 2019 beslöt medlemmarna att bilda en minnesfond i Knuttes minne.
Utdelningen av fonden skall oavkortat gå till junior & ungdomskommitteén.

Fondens bangiro är 5448-5271.

 

KOMMITTÉER

Mora Gk’s Herrkommitté

Börje Nilsson, kommittéledare

• Kjell E Pettersson

• Lennart Bärjegård 

• Stefan Westerbäck

• Lars Lappen Kristiansson

Mora Gk’s Damkommitté

• Ingalill Nilsson

• Solveig Starell

• Agneta Ersson 

DAMKOMMITTÉN HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL ÅRETS DAMKVÄLLAR 2020

Damgolfen startar 12 maj
Tisdagar spelar vi endast 9 hål. Ojämna veckor hål 1-9. Jämna veckor hål 10-18.
Shotgunstart 18.30 om inget annat anges på anmälningslista/min golf.se.
Anmälan till damkvällarna skall göras tisdagar senast kl.16.00
Kom i tid för kontant betalning och registrering. Anmälningsavgift 60 kr inkl.lättare förtäring.
Greenfeegäster och bokade tider kan finnas utmed banan. Beakta dessa!

Tisdag 5 maj Upptaktsträff inställt

PROGRAM FÖR DAMER 2020 ( Efter restriktioner kring Covid-19 )

Spelförklaringar: Pb – Poängbogey. Slaggolf – Hålets par+5 slag. Skörderslaget – Tag med pris från skörden eller liknande

OBS: Du som kvällsvärdinna bär ansvaret för att ordna en medhjälpare och en REGELFRÅGA!

Klassindelning Hcp
A – 0-25
B – 25.1-54

Mora Gk’s Seniorkommitté

• Åke Stärner

• Agneta Ersson

• Börje Nilsson

Mora Gk’s Juniorkommitté

• Jocke Paulsen, kommittéledare

• Peter Engström

• Erik Olsson

• Victor Byström

• Hugo Paulsen

Styreslekontakt: Anna Lena Karlsson

Mora Gk’s Tävlingskommitté

• Pär Jansson

• Bo G Andersson

• Irene Bäck Goth

Tävlingskommitténs huvuduppgifter:

• Utarbeta ett tävlingsprogram

• Utse tävlingsledare för klubbens tävlingar

• Budget för inkomster och utgifter

• Utarbeta tävlingsbestämmelser

• Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer

• Svara för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs samt verka för snabbare rondtider

• Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt klubbens rutiner

• I samråd med Bankommittén besluta om banmarkeringar

• Informera förbundet vilka tävlingar klubben behöver externa domare

• Deltaga vid möten DGFs tävlingskommitté (3 st)

• Framtagning av tävlingsinbjudningar samt statut

• Framtagning av verksamhetsberättelse

• Tackbrev skickas till tävlingssponsorer

• Lämna information från TK som skall in i Klubbsnack

• Uppdatering av hemsidan som är relaterat till tävlingsverksamheten

Mora Gk’s Bankommitté

• Daniel Ögren

• Hans Karlsson

 

Mora Gk’s Hcp-kommitté

• Joel Axelsson

• Hans Holmström

• Jocke Paulsen

 

Mora Gk’s PSC-kommitté

• Håkan Dahlman

• Björn Palmgren

• Rolf Eriksson

• Mats Enkler