styrelse1980

En gammal goding: en av de första bilderna på banritningen innan den fastställdes till dagens bana. På bild syns Göthe Östlund, Billy Ferm, Gunnar Faley, Bengt Spånberg och Alvar Hedenström.

Kort historik

Mora Golfklubb bildades 15 juli 1980 med följande besättning: Ordf. Gunnar Faley, Yngve Sundin (vice), Bo Åsberg, Billy Ferm, Bengt Spånberg, Håkan Dahlman, Sven Olofsson och Göthe Östlund. Banarkitekt Sune Lindhe fick uppdraget att rita golfhålen. De 9 sista idag (10-18) var klubbens första 1-9, året var 1983. 15 juni 1985 invigdes Mora Golfklubb i och med att 18 hål var färdigställda. SGFs ordförande Bertil Westblad invigde klubben. Sven Tumba, Bempa Eriksson m fl var med och gjorde invigningsdagen minnesvärd. Folke Hedenmarks minnesskrift Mora GKs första 20 år finns att läsa på kansliet. År 2000 invigdes hål 10 idag 14:e. 2019 ersattes nytt tee på hål 14. Sedan 1989 har klubben haft kanslist anställd.

2017 gjordes ny omsträckning av banan. se info längre ner…..

Ordföranden som verkat sedan 1980

1980-1984 Gunnar Faley
1985-1986 Folke Hedenmark
1987 Billy Ferm
1988 Stig Ericsson
1989-1994 Carl Johan Carlsson
1995-2004 Knut Nylund
2005-2007 Björn Palmgren
2008-2010 Lennart Sohlberg
2011-2015 Christer Ståhlkloo
2016- Lars Axelsson

Pro och instruktörer genom åren

Kenneth Granath instr. 1982-1984, 1991, 1996
Johan Graf pro 1985-1986
Jan Wedman instr. 1987-1988
Peter Michols pro 1989-1990
Håkan Dahlman instr. 1991
Thomas Lindh pro 1992-1995
Johannes Kers pro 1996-1997
Eric Urefjord instr. 1998
Andreas Westerberg instr. 1999-2002
Mattias Pettersson pro 2003-2012
Lars  Johansson pro 2013-2015
Tony Haugen pro 2016-2017
Erik Olsson Qualified Trainee 2018-

Arrendatorer servering

Johan och Linda Graf 1985-1986
Monica Wedman 1987-1988
Bernt Lind 1989-1991
Christer och Inger Lindh 1992-1996
Familjen Sys   1997-1998
Birgitta Gustafsson 1999 -2002
Pelle Hoffman 2003-2004
Michael Larsson 2005
Ullis och Danne Hamlin 2006-2007
Viola Björkman 2008-2009
Famous Moose 2010-2012
Eu Event 2013
Wasa Golfkrog 2014-2019
Peter Engström 2020-

Kanslipersonal sedan start
Kenneth Granath 1989-
Håkan Dahlman 1999-2006
Thomas Lindh  2012-2015
Sara Karlsson 2020-

Sommarhjälp
Eva Lena Dahlman 1992
Per Flyckt 1993
Mona Lund 1994-95
Gun Nordendahl 1996-1997
Anna Dahlman 1997-2001
Marcus Wikberg 2002-2005
Jenny Fernström-Liljeblad 2006-2009
Henrik Andersson 2010
Christian Sohlberg 2011
Ina Johansson 2016
Richard Palmgren 2017
Anette Schönberg 2018
Sara Karlsson 2019

Banarbetare

Gösta Lönnelid Kent Sundqvist, Nils G Larsson, Sten Wallgren, Fredrik Goa, Kenneth Ferm,
Mats Skogs, Ove Westerlund, Robert Wallin, Jörgen Nilsson,  Magnus Andersson,
Bert  Wallin,  Glenn Thyr, Johan Dahlman,  Bebo Olans, Micke Tysk, David Pettersson,
Sune Asph, Håkan Dahlman, Anders Pålsson, Markus Sundberg, Daniel Hahne, Johan Bogg, Lars Sparr, Robert Smångs, Grå Matz Hedenström  Mattias Mattsson-Djos, Ove Westerlund,Michael Sjödahl, Thomas Olsson, Stig Lindberg, Rafaat, Börje Engström, Lars Kristiansson Per Haglöf, Sebastian Sjödahl, Morgan Pettersson.
fet stil Banchefer, greenkeepers

Ny bansträckning 2017

sista 9 start 10 (ga 15) 11 (ga 16) 12 (ga 17) 13 (ga18)  14 (ga10) 15 (ga11) 16 (ga12) 17 (ga13) 18 (ga14).