Knuttes Minnesfond

Knutte Nylund verkade som ordförande i Mora Golfklubb 1995-2004.

Knutte var mycket engagerad i sitt ideella arbete för att utveckla klubben. Bl.a byggnation av restaurangen där Knutte var drivande att genomföra byggnationen på ideell väg.
Vid klubbens årsmöte i november 2019 beslöt medlemmarna att bilda en minnesfond i Knuttes minne.
Utdelningen av fonden skall oavkortat gå till junior & ungdomskommitteén.

 

Fondens bankgiro är 5448-5271