Nedan finner Du kontaktuppgifter till oss som arbetar på klubben

Jenny Liljeblad
Klubbchef
Johan Malmsten
Pro
Stefan Gullbrandsson
Kansli
Mats Andreasson
Banchef

 

 

Banpersonal

Per Haglöf

Staffan Nilsson

Christer Sparrman

 

Lars Fornståhl
Vaktmästare

Klubb och personal genom tiderna

År Namn
1980-1984 Gunnar Faley
1985-1986 Folke Hedenmark
1987 Billy Ferm
1988 Stig Ericsson
1989-1994 Carl Johan Carlsson
1995-2004 Knut Nylund
2005-2007 Björn Palmgren
2008-2010 Lennart Sohlberg
2011-2015 Christer Ståhlkloo
2016 – 2020 Lars Axelsson
2021 – Håkan Dahlman

År Namn
1999-2010 Håkan Dahlman
2011-2015 Thomas Lind
2022 – Jenny F. Liljeblad

År Namn
1982-1984 Kenneth Granath
1985-1986 Johan Graf
1987-1988 Jan Wedman
1989-1990 Peter Michols
1991 Kenneth Granath
1992-1995 Thomas Lindh
1996 Kenneth Granath
1996-1997 Johannes Kers
1998 Eric Urefjord
1999-2002 Andreas Westerberg
2003-2012 Mattias Pettersson
2013-2015 Lars Johansson
2016-2017 Tony Haugen
2017 -2022 Erik Olsson
2023 Christian Sohlberg
2024 Johan Malmsten

År Namn
1985-1986 Johan & Linda Graf
1987-1988 Monica Wedman
1989-1991 Bernt Lind
1992-1996 Christer & Inger Lindh
1997-1998 Familjen Sys
1999-2002 Birgitta Gustafsson
2003-2004 Pelle Hoffman
2005 Michael Larsson
2006-2007 Ullis & Danne Hamlin
2008-2009 Viola Björkman
2010-2012 Famous Moose
2013 EU Event
2014-2019 Wasa Golfkrog
2020- 2021 Peter Engström
2022 –2022 Karma Bowling & Event
2023 Swekos Restaurang

Ordinarie

År Namn
1989-2021 Kenneth Granath
1999-2006 Håkan Dahlman
2012-2015 Thomas Lindh
2020-2022 Sara Karlsson
2023 Stefan Gullbrandsson

Säsong

År Namn
1992 Eva Lena Dahlman
1993 Per Flyckt
1994-1995 Mona Lund
1996-1997 Gun Nordendahl
1997-2001 Anna Dahlman
2002-2005 Marcus Wikberg
2006-2009 Jenny Fernström Liljeblad
2010 Henrik Andersson
2011 Christian Sohlberg
2016 Ina Johansson
2017 Richard Palmgren
2018 Anette Schönberg
2019 Sara Karlsson
2022 Stefan Gullbrandsson
2023 Marco Kristoffersson

Banchef/Greenkeeper

År Namn
1986-1988 Kent Sundqvist
1989-1995 Gösta Lönnelid
1995-2001 Sten Wallgren
2002-2006 Sune Asph
2007-2014 Håkan Dahlman
2015-2019 Grå Matz Hedenström
2020-2021 Morgan Pettersson
2022–2023 Robin Vedin
2024 Mats Andreasson

Banarbetare

Nils G Larsson Fredrik Goa Kenneth Ferm
Mats Skogs Robert Wallin Jörgen Nilsson
Magnus Andersson Bert Wallin Glenn Thyr
Johan Dahlman Bebo Olans Micke Tysk
David Pettersson Anders Pålsson Markus Sundberg
Daniel Hahne Johan Bogg Lars Sparr
Robert Smångs Mattias Mattsson-Djos Ove Westerlund
Michael Sjödahl Thomas Olsson Stig Lindberg
Rafaat Börje Engström Lars Kristiansson
Per Haglöf Sebastian Sjödahl Staffan Nilsson
Christer Sparrman Axel Danielsson William Bogg