Vill du vara med & bidra?

Kontakta sammankallande i den kommittén du vill hjälpa till i för mer information
Sammankallande hittar du överst i varje kommittélista

Kommittéer

HERRKOMMITTÉN

 • Börje Nilsson
 • Kjell E Pettersson
 • Lennart Bärjegård
 • Stefan Westerbäck

DAMKOMMITTÉN

 • Ingalill Nilsson
 • Solveig Starell
 • Agneta Ersson

JUNIORKOMMITTÉN

 • Kristina Hård af Segerstad
 • Lia Hammare
 • Alexander Hård af Segerstad
 • Emil Herrlin

MARKNADSKOMMITTÉN

 • Sture Hökerud
 • Jenny F Liljeblad
 • Stefan Gullbrandsson
 • Andreas Sundqvist
 • Jonas Hillerström

BANKOMMITTÉN

 • Tord Svensson
 • Håkan Dahlman
 • Mats Andreasson
 • Jan Runberg

TÄVLINGSKOMMITTÉN

 • Bo G Andersson
 • Ulf Pålsson
 • Stefan Gullbrandsson
 • Agneta Ersson
 • Ruth Hårdén
 • Hans Holmström
 • Mikael Bergman
 • Andreas Olsson

PSC KOMMITTÉN

 • Kenneth Granath
 • Sture Hökerud
 • Håkan Dahlman
 • Stefan Gullbrandsson
 • Elisabeth Armgarth

KLUBB- & MEDLEMSKOMMITTÉN

 • Rune Gennerud
 • Jenny F Liljeblad
 • Kenneth Granath
 • Bertil Kröjtz
 • Börje Nilsson